• Zgrada ZZZR Sarajevo
 • Oftamoloski kabinet
 • Laboratorij
 • Ultrazvučna dijagnostika i pregled
 • Stomatološka ordinaicja
 • Sala za konferencije sa ozvučenjem i prezentacijskom opremom.
 • Zgrada Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju. Kolodvorska 10
 • OFTAMOLOŠKI KABINET
 • Biohemijski laboratorij u mogućnosti je da obavi sve biohemijske analize i testove.
 • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku i pregled.
 • Stomatološka ordinacija

Kontakt informacije

 

Sjedište ustanove

Sjedište Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo je u Sarajevu, ulica Kolodvorska br. 10.

Identifikacijski broj ustanove

Identifikacijski broj Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo je 4200187710000

Radno vrijeme ustanove

Radno vrijeme Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo traje 37,5 sati sedmično. Sedmično radno vrijeme raspoređeno je na pet dana u sedmici, od ponedjeljka do petka. Puno dnevno radno vrijeme iznosi 7,5 sati .

Radno vrijeme Zavoda je od 07-30 do 15:30 ( jedna smjena). Za potrebe pacijenata Zavod je organizirao produženi rad u drugoj smjeni, jedan dan u sedmici i to srijedom do 18 sati

 

 

Tags: Novosti,, radno vrijeme,, registracijski broj zzzr,, adresa zzzr,, Kolodvorska br 10,

Print Email