Organizacijona struktura ZZZR

 

 

 

U P R A V A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručno-administrativna služba

 

 

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba medicine rada (lokalitet Kolodvorska 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba opšte medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalitet Kolodvorska10

 

Ambulanta RTV (lokalitet RTV)

 

Ambulanta GRAS (lokalitet GRAS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatološka služba (lokalitet Kolodvorska 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatološka ambulanta  I

 

Stomatološka

ambulanta  II

 

Stomatološka

ambulanta  III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specijalističko-konsultativna služba (lokalitet Kolodvorska 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet za interne bolesti

 

Kabinet za ORL

 

Kabinet za očne bolesti

 

Neuropsihijatrijski

kabinet

 

Kabinet za pneumoftiziologiju ( plućna oboljenja)

 

Rentgen kabinet i ultrazvuč. dijagnostika

 

Kabinet za fizikalnu terapiju i rehabilit-aciju

 

 

 

 

 

 

Laboratorijsko-dijagnostička služba (biohemijsko-hematološki laboratorij) lokalitet Kolodvorska 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Higijensko-epidemiološka služba (lokalitet Kolodvorska 10)

 

 

 

 

 

 

 

Organizacionu strukturu Zavoda čine slijedeći organizacioni dijelovi:

 

 • Ambulante medicine rada
 • Psihološki kabinet  ( sa salom za testiranje)
 • Kabinet vazduhoplovne medicine
 • Služba opšte medicine: 
 • Ambulante u sjedištu Zavoda
 • Ambulanta RTV 
 • Ambulanta GRAS
 • Stomatološka služba
 • Specijalističko-konsultativna služba: 
 • Kabinet za interne bolesti
 • Kabinet za ORL
 • Kabinet za očne bolesti
 • Kabinet za pneumoftiziologiju ( plućne bolesti)
 • Kabinet za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju
 • Rentgen kabinet i ultrazvučna dijagnostika
 • Neuropsihijatrijski kabinet
 • Laboratorijsko-dijagnostička služba (biohemijsko-hematološki laboratorij),
 • Higijensko-epidemiološka služba ( HES)
 • Stručno-administrativna služba (za pravne,kadrovske i opšte poslove), 
 • Služba za ekonomsko-finansijske poslove 

 

Tags: strukura,, organizacionashema zzzr,

Print Email