Vizija - misija

VIZIJA:
Održati lidersku ulogu u oblasti zdravstvene zaštite uposlenika u saobraćaju i komunikacijama na području Kantona Sarajevo i šire, kroz kontinuirani razvoj i unapređenje kvaliteta pruženih usluga.

MISIJA:
Maksimalna posvećenost potrebama naših korisnika pružanjem kvalitetne i cjelovite medicinske usluge uz praćenje medicinskih trendova, primjenu novih metoda i propagiranje zdravog načina života a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života i prevencije bolesti.

Tags: ZZZR vizija,, ZZZR misija,, Maksimalna posvećenost potrebama naših korisnika pružanjem kvalitetne i cjelovite medicinske usluge

Print Email