Usluge koje vam nudi ZZZR

Zavod je jedina zdravstvena ustanova na području Kantona Sarajevo koja je usko specijalizirana za zaštitu radnika zaposlenih u prometu i komunikacijama. Zdravstevnu zaštitu u Zavodu ostvaruju zaposlenici JP Željeznica FBiH ,BH Telecom-a, BH Pošte, Radio televizije BiH, Radio televizije Federacije BiH, JP Gradskog saobraćaja, DD Centrotrans-a, Interšpeda, 
Fakulteta za saobraćaj i drugi iz oblasti premeta.
Pored nabrojanog, pružamo usluge prethodnih, preventivnih, periodičnih, sistematskih i drugih pregleda za potrebe BH Anse, Medjunarodnog aerodroma Sarajevo, MUP-a FBiH, Energoinvesta, BH Airlines-a, Ipse, UNHCR-a i drugih.
U ovoj ustanovi, pacijent dobija kompletnu uslugu iz domena  djelatnosti na jednom mjestu i u jednom danu ( bilo da se radi o laboratorijskim i drugim pretragama ili o ljekarskim uvjerenjima, periodičnim ili sistematskim pregledima). 
Zavod je jedina zdravstvena ustanova u BiH koja je certificirana za preglede avio i drugog letačkog osoblja i  izdavanje ljekarskih uvjerenja za plovidbu.

 

Tags: ljekarska uvjerenja za plovidbu,, ljekarska uvjerenja za letačko osoblje,, periodični sistematski pregledi,

Print Email